OM

FÖRENINGEN DESTINATION LJUNGANDALEN

Varumärket Ljungandalsvägen ägs av den ekonomiska föreningen Destination Ljungandalen. Föreningen välkomnar både privatpersoner, föreningar och företag som medlemmar i föreningen, antingen med engagemang av något slag eller som stödmedlem.

Vill du bli medlem i Destination Ljungandalen?

Vad roligt! Vi behöver hela tiden bli fler och är tacksam för ditt engagemang. Om du känner att du vill bidra med något utöver medlemskap är du välkommen att höra av dig till oss.

Avgifter medlemskap

Avgifter för medlemskap i Destination Ljungandalen ekonomisk förening.

Privatperson
Medlemsavgift 100

Förening
Medlemsavgift 100
Serviceavgift (Destinationens) 400
Moms 100
Summa 600

Företag
Medlemsavgift 100
Serviceavgift (Destinationens) 400
Moms 100
Summa 600

SÅ HÄR GÖR DU:

Sätt in ovanstående avgift på Bankgiro: 328-0641. Var noga med att märka betalningen med namn och gärna mailadress.

 

Vill du ansluta ditt företag/din förening till Ljungandalsvägen?

Vad roligt! Hör av dig till Dan Thornberg på 070-310 83 47.

Avgifter medlemskap

Föreningar:
Medlemsavgift 100
Serviceavgift (Destinationens) 400
Serviceavgift (Vägen) 800
Moms 300
Summa 1600

Företag:
Medlemsavgift 100
Serviceavgift (Destinationens) 400
Serviceavgift (Vägen) 1000
Moms 350
Summa 1850

Det här får du:

– Utmärkning på kartor i turistbroschyr
– Utmärkning på kartor vid informationstavlor
– Marknadsföring av vägen
– Marknadsföring av Sveriges lääängsta loppis