Smultronställen

IMG_0038VIKBRON

Vikbron är Sveriges längsta träbro. I protest mot brotullar uppförde Finsta-Viken byamän år 1888 en ny bro bara en halv kilometer nedströms. Den vackra träkonstruktionen spänner sina 133 meter över Ljungans blanka vatten. På den södra sidan av bron kan man promenera den lilla vägen och stigen längs Ljungans södra strand ut på Viknäset.

Längs den norra sidan går en vacker stig längs Ljungans fors ända upp till Byforsbron, den bro som var ursprunget till att Vikbron byggdes. Här går du sannerligen i historiens fotsteg då stigen är en del av Pilgrimsleden St Olof. Här vandrade kung Olof Haraldsson år 1030.

Swedens longest wooden bridge, measures up to 133 meters. Its allowed to cross it by walking or bicycle.

VISKANSPARKEN
Kulturromantisk folkpark med sin storhetstid bakom sig. Parken har haft många kända artister genom tiderna, men nobbade ett visst pojkband från Liverpool…
A piece of Swedish cultural, like a mirror into past times. Many great artists has played on “The Park” trough times, rumour has it that “The Park” once denied a certain boy band from Liverpool… They just wasnt famous enough… (yet…)

spader2_largeSPADER ESSET, TORPS KYRKA
En gravsten på kyrkogården i Fränsta har ett spader ess som har slipats bort men kommer tillbaka om och om igen. Mannen som är begraven här spelade mycket kort och han lär ha sagt ”om det är syndigt att spela kort kommer det visa sig på min gravsten”.
A tombstone at the cemetery in Fränsta has a Ace of Spades mark. Tries has been made to take it away but it reappears. Its been told that the man burried there played alot of cards and made the statement “If playing cards is a sin it will show on my tombstone”.

MINIVIKBRON/KÄRLEKSSTIGEN
Att promenera från Vikbron och västerut är en njutbar upplevelse på ca 3-4 km. Ett flertal små badplatser och grillplatser finns längs vägen. Vid Byforsbron vänder du österut igen och följer Ljungan tillbaka och kommer till slut över ”minivikbron”.
To walk from Vikbron and west is a very enjoyable excperience of 3-4 km. Many little beaches and places to grill hides along the road. At Byforsen turn east again and follow Ljungan back and you will end up crossing “Miniature Vikbron”.

slojdmuseetSLÖJDMUSEET
I närheten av Borgsjö finns detta unika museum som innehåller fantastiskt vackra snidade träfigurer. Museet är ett enmansverk som illustrerar en hel samtid, allt från tandläkarbesök till dagar i skogen.
Close to Borgsjö you will find this unique museum that includes alot of beautiful carved wooden figures. A one man work that describes everything from dentist visits to a day in the forrest.

KONST LÄNGS LJUNGANDALSVÄGEN
Vi har flera konstnärer i området (se kartan) och även Arne Jones konsthall i Fränsta.
We have many known artists in the area (see map) and also Arne Jones art gallery.