Sveriges längsta träbro ››

Vikbron är Sveriges längsta träbro i sitt slag. I protest mot brotullar uppförde Finsta-Viken byamän år 1888 en ny bro bara en halv kilometer nedströms. Den vackra träkonstruktionen spänner sina 133 meter över Ljungans blanka vatten. På den södra sidan av bron kan man promenera den lilla vägen och stigen längs Ljungans södra strand ut på Viknäset.

Längs den norra sidan går en vacker stig längs Ljungans fors ända upp till Byforsbron, den bro som var ursprunget till att Vikbron byggdes. Här går du sannerligen i historiens fotsteg då stigen är en del av Pilgrimsleden St Olof. Här vandrade kung Olof Haraldsson år 1030.

Inga kommentarer.

Svara

16 − fjorton =

Reset all fields