Haverö Strömmar ››

Ett fiskeparadis med historiska byggnader

Vid Kyrksjöns utlopp ligger Haverö strömmar. Där delar sig Ljungan i tre flöden, Kvisslebäcken, Norrströmmen och Sörströmmen. Norrströmmen är strömsträckans huvudfåra med ett rikligt vattenflöde och är flitig använd av fritidsfiskare.

I Sörströmmen finns ett restaurerat fiskehus från början av 1900-talet. Det tillhörde ursprungligen Haverö prästboställe. Intill dammen ligger Strömnäskvarnen, byggd 1854 som drevs fram till mitten av 1940. Kvarnen är restaurerad och även den gamla mjölnarbostaden intill. Naturreservatet omfattar en sträcka på cirka åtta km med en fallhöjd på femton meter.

Inga kommentarer.

Svara

sexton + tre =

Reset all fields